Geraardsbergen: ruimtelijk plan shoppingcenter vernietigd

geraardsbergen

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan (PRUP) van Geraardsbergen werd door de Raad van State in een procedure vernietigd. Het Plan is o.m. de basis van de bouwvergunning die verleend werd voor het omstreden winkelcomplex aan de Unal-site in de Gaverstraat. Wat er nu verder moet gebeuren is voor velen nog een raadsel.

In Geraardsbergen wil de groep Vanhee een gigantisch shoppingcenter uitbouwen aan de vroegere Unalsite, net buiten het centrum van de stad. Er worden acht commerciële ruimtes voorzien op een terrein van 45.000 m2. Er kwam tegenstand van buurtbewoners, handelaars in de stad en milieugroepen. Die tegenstanders gingen in beroep tegen de bouwaanvraag maar vingen bot bij het Open-VLD/CD&V stadsbestuur dat zijn ‘ja’ gaf. De actiegroep, individuen en Milieufront Omer Wattez stapten naar de provincie Oost-Vlaanderen tegen dit besluit. Vanhee werd er verdedigd door advocate Carina Van Cauter, VLD-kamerlid en ex-gedeputeerde van de Provincie Oost-Vlaanderen. 

De provincie verwierp het beroep tegen de bouwplannen op juridisch twijfelachtige gronden. 

De initiatiefnemers van het Shoppingcenter op de oude terreinen van de Union Alumetière (Unal) aan de Gaverstraat te Geraardsbergen hadden ondertussen geen zin om te wachten op het eindverdict van de Raad voor Vergunningsbetwisting in dit dossier. 

Enkele weken geleden startten ze de afbraakwerken. Twee loodsen en het torengebouw gingen al de grond op. Het dossier veroorzaakt tamelijk veel commotie in Geraardsbergen. Heel wat mensen vragen zich af wat de meerwaarde is voor de stad van een nieuw shoppingcenter buiten het centrum. In de meeste steden ziet men immers dat dit leidt tot een leegloop van het bestaande handelscentrum en dat men bijkomende files en mobiliteitsproblemen organiseert. 

Tevoren al was er een ganse discussie rond milieueffectenrapporten, waarvan er één door de bevoegde administratie (MER-cel) afgekeurd werd. Een aantal andere overheidsinstanties had immers zelf ook opmerkingen gemaakt over het project. 

Water & Zeekanaal NV zegt vb. dat de bouw voor hen kan, maar dat ze in “geen geval aansprakelijk wensen gesteld te worden voor het overstromen van de site. In 2010 kreeg Geraardsbergen af te rekenen met serieuze overstromingen en er zijn geen garanties dat het peil van de Dender in de toekomst het huidige peil niet zal overschrijden.” Door klimaatwijziging kan het peil immers nog stijgen maar toch zegt de waterinstantie: doe maar, maar achteraf niet zeggen dat het onze fout is als het misloopt. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer verwacht mobiliteitsproblemen en zegt dat met de bouw niet kan worden gestart vooraleer de wegen in de omgeving en een kruispunt niet aangepast zijn. 

Het project werd weliswaar verkleind maar voor de actiegroepen gaf dit onvoldoende garanties tegen het ontvolken van het centrum, het dichtslibben van verkeer en de mogelijks nog grotere risico’s op overstromingen in de stad. Zij trokken dan ook naar de Raad van Vergunningsbetwisting. Die zou rond de jaarwisseling een uitspraak doen. 

Ondertussen ging een andere stadsinwoner in beroep tegen de vastlegging van het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoerings Plan voor Geraardsbergen: het plan dus dat zegt wat waar mag gebouwd worden en onder welke omstandigheden. Die won zijn procedure. In principe betekent dit dat de bouwvergunning van het Shoppingcenter verleend werd op basis van een ongeldig plan. Volgt U nog? Dat zou dan logischerwijs moeten betekenen dat ook de bouwvergunning zelf voor de bijl gaat bij de procedure voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als dat gebeurt dan kan het actiecomité Unal het herstel van de oorspronkelijke toestand vragen voor de Rechtbank en zit de kans er in dat de al te vroege afbreker terug mag opbouwen.

Filip De Bodt  

Foto Wim Schrever