HVB (Het Visserij Blad): de zuidelijke Noordzee is leeg.

Elk jaar geeft de sociale klimaatbeweging Climaxi een tijdschrift uit rond visserij en de zee: het in 2015 van Flor Vandekerckhove geërfde HVB. Dit jaar werd het een bijzonder nummer: we kwamen tot de vaststelling dat de Zuidelijke Noordzee compleet leeggevist is. Er zitten amper nog garnalen en krabben, tong en pladijs zijn verdwenen. Of ze zijn er, maar ze worden door grote schepen met flyshoot-netten (3 km lang) opgevist. De kleintjes staan ernaar te kijken en vechten om een bete brood. Ondertussen varen grote trailers met de buit naar de Faeröer om daar ladingen of ticketjes uit te wissen.

Ex-visser Job Schot (vissersbond EMK): “Er gaat inderdaad iets afschuwelijks mis met de natuur. Er is zelfs weinig pladijs voor de Belgische kust. Dat kan klimaat zijn en moderne technieken als de flyshoot. Op een uur vissen zij op wat de traditionele boomkor op twee dagen bovenhaalt.”

Garnaalvisser Luc Bogaert (062-Dini): “Wij hebben het slechtste jaar gehad in veertig jaar. Soms komen we naar huis met vijftig kilo garnalen, vroeger waren er dat meer dan duizend.”

Visser Stephane Vedelaar (Z24-Elia): “Binnen een paar jaar wordt het hier zoals in Engeland, hier en daar nog een klein schipje. De kleine visserij gaat kapot.”

Volgens heel wat vissers zit er veel wijting voor de kust. Het bestand daarvan ontplofte omdat de natuurlijke vijand, de zeebaars, snel weggevist wordt. Wijting eet op zijn beurt garnalen. De VLAM had dit jaar dan ook beter de wijting als van het jaar bestempeld. Als de consument de natuur voor de deur en de visserij wil vooruithelpen, dan laat men best de zalm, kabeljauw en tong eens aan kant liggen om te kiezen voor wijting.

Ook handelaars en wetenschappers bevestigen de omslag in HVB 23/24:

Hans Polet (ILVO-Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek): “In de Zuidelijke Noordzee gaat het bergaf over de ganse lijn. Dat kan klimaatverandering zijn, maar ook nieuwe technieken als de flyshoot: de boomkor is twaalf meter breed, de flyshoot heeft een net van kilometers. De bewering als dat dit een duurzame methode zou zijn, moet volledig herbekeken worden.”

Jan Mees (VLIZ-Vlaams Instituut voor de zee): “Bovendien kennen we in de Noordzee ondertussen ook mariene hittegolven, die de voedselkolom aantasten.”

Het Titanic-orkest speelt verder

Het orkest van gevestigde spelers als de Rederscentrale, sommige NGO’s en de Vlaamse Overheid, met Minister van Visserij Crevits op kop, doet ondertussen of er niets aan de hand is. Men speelt treurmarsen als de quota – die nota bene niemand ophaalt- verminderen en juicht, zegent en danst als er een nieuw schip gebouwd wordt… maar in 2024 gaan er opnieuw zes schepen naar de sloop en daar heeft niemand het over. De viswijzer Goodfish van o.m. WWF blijft de flyshoot in sommige gevallen nog verdedigen als duurzaam initiatief.

De overheid deelt veel centen (o.m. om schepen af te breken) en quota uit, maar heeft geen enkel systeem uitgedacht om de kustvisserij te beschermen. Climaxi vraagt een verbod op de flyshoot in de Belgische 12 mijl zone, reservatie van het grootste deel van die zone voor de kustvisserij, herziening van het quotasysteem en een subsidiebeleid dat gericht is naar de ganse ketting en de kleine spelers.

Filip De Bodt

HVB 2023/24 krijg je in de bus bij overschrijving van 7,5 € op rekening BE40 0016 3236 1163 van vzw Climaxi Groenlaan 39 9550 Herzele. Vanaf 10 € ben je lid en krijg je ook de andere tijdschriften van de sociale klimaatbeweging toegestuurd. Vermelding bij overschrijving: HVB of HVB en lid.

Het Visserijblad 2023/24 brengt ons verder:

 • Interview met Hans Polet over het ILVO-project kustvisserij
 • Tweekamp in Oostende: een politieke thriller in de badstad
 • Interview met Jan Mees (VLIZ) over zijn boek ‘de onbekende zee’
 • Instituut voor Natuurwetenschappen: vervuilers snappen met luchttoezicht boven de Noordzee.
 • Climaxi vecht tegen PFAS-zandsuppletie in Knokke
 • Vishandelaar Romeo Rau: Noordzee vol zeekat
 • Willy Verluys: Persona Non Grata
 • EMK-voorganger Job Schot stopte met visserij
 • Een babbel met leerlingen van het Maritiem Instituut Mercator
 • 300 jaar Oostendse Compagnie
 • Ex-visser Marcel Desander: doe nekeer een beetze geweune
 • Culturele bijdragen van Marnix Verleene, Jo Clauwaert (voorpagina), Carlos De Gendt, Johan Corveleijn, Stefaan Pennynck, Chris Meyers, Flor Vandekerckhove, Jennifer Vrielinck, Isabelle Vandemaele, Peter Holvoet-Hanssen en Antoine Légat