Sociale (on)gelijkheid

Klimaat- en milieuproblemen zijn volgens Climaxi onlosmakelijk met elkaar verbonden. Mensen die het minst bijdragen tot de klimaatverandering, zijn er het kwetsbaarst voor. Net zoals sociale ongelijkheid, heeft ecologische onrechtvaardigheid heeft economische veelal wortels. Mensenrechten en sociale gelijkheid zijn een kernthema in onze visie en missie rond klimaat en milieu.