Ineos Project One: nu echte tewerkstelling realiseren!

Ineos heeft besloten om Project One, het plan om in het noorden van de Antwerpse haven twee grote chemie-installaties te bouwen, bij te sturen. Het bedrijf omschrijft het zelf als een ‘herfasering’ koppen een aantal media terecht op 14 januari 2021.

Ineos heeft besloten om de PDH kraker voorlopig niet te bouwen in de haven van Antwerpen. Vanuit Climaxi kunnen we dit enkel maar toejuichen. De grootste haveninvestering ooit waarmee in 2019 werd gepocht, is niet meer. Climaxi heeft nooit geloofd in de ernst van deze investering. Ze is gebaseerd op verouderde technologie: onze haven en industrie hebben vernieuwing nodig die tegemoet komt aan de noodzaak om mee te stappen in de Europese milieu- en klimaatgedachte. Weg van de fossiele bronnen zoals het desastreuze schaliegas, dat in dit project vanuit de VS per schip naar Antwerpen gevoerd wordt om er onder andere plastic korrels van te maken. We moeten naar een circulaire economie zonder vervuilende plastic pellets in onze oceanen en zeeën. Er werd meer dan voldoende bewezen dat de Antwerpse Haven momenteel al niet in staat is om de omgeving niet te vermorsen met plastic. 

Climaxi hoopt dat de halvering van dit project leidt tot het einde ervan en zal samen met andere milieubewegingen verder in verzet gaan tegen de uitvoering van het resterende gedeelte: “Laat dit vooral een uitnodiging zijn aan politici om samen met vakbonden, experten en middenveld een lange termijn visie uit te werken. Er bestaan enorm interessante visies op het terrein rond groene waterstof en het gebruik van koolwaterstoffen in een circulaire economie.” Ook de resterende ethaankraker past niet in een duurzame haventoekomst. Climaxi wil dat investeerders en overheid inzetten op onderzoek naar deze klimaatneutrale toekomst en échte tewerkstelling. Loze beloften hebben we genoeg gezien.

Climaxi schreef in 2017 al een brochure over een toekomstvisie voor de haven van Antwerpen. Je vindt deze op onze webiste.