Lesbos: vluchtelingenkamp PIKPA ontruimd.

"Het is onaanvaardbaar en absurd dat een plaats als Pikpa gedwongen wordt te sluiten", aldus Efi Latsoudi, juridisch vertegenwoordiger van organisator Lesbos Solidariteit, "terwijl de Griekse en Europese regeringen het nieuwe onmenselijke, vernederende kamp Moria 2.0 steunen en promoten".

Op 30 oktober 2020 vond een massale en onaangekondigde politieoperatie plaats om iedereen uit het Pikpa-kamp te zetten. De oproerpolitie en politiediensten, vergezeld van de openbare aanklager, vielen om 6.30 uur het kamp Pikpa binnen en omsingelden het om de bewoners naar het 'oude' kamp van Kara Tepe te verplaatsen. Tegelijkertijd werd gisteren het eerste geval van COVID-19 gevonden in het oude Kara Tepe-kamp, waardoor de bewoners van Pikpa aan onnodige en vermijdbare risico's werden blootgesteld. 

De bewoners werden in hun huizen gewekt door de politie. Er is op geen enkel moment een officieel schriftelijk bevel gegeven, ondanks de herhaalde verzoeken van advocaten om geïndividualiseerde beslissingen voor overplaatsing naar een nieuwe plaats, met inachtneming van het nationale, Europese en internationale recht. De officier van justitie, die tijdens de uitzetting ter plaatse was, zei enkel als waarnemer te komen.
   
Op dezelfde dag stond het Europees Hof voor de Rechten van de Mens op het punt te oordelen over de verzoeken om voorlopige maatregelen van twee kwetsbare ingezetenen die om opschorting van hun uitzetting hadden gevraagd. Er zijn nog meer zaken in behandeling voor het hof.

De weinige teamleden van Lesbos Solidariteit die in het kamp aanwezig waren, mochten  de bewoners niet bijstaan en werden onder toezicht van de politie gehouden. Zelfs toen duidelijk werd dat sommige bewoners de situatie niet aankonden, mocht niemand het kamp binnen. De advocaten, psychosociale en medische hulpverleners, vrijwilligers en medewerkers van Lesbos Solidariteit en de pers werden buiten gehouden. 

De uitgebreide politieoperatie legde enorme en onnodige stress op de bewoners. Onder de 74 bewoners zijn er mensen met psychische problemen, die extreem gevoelig zijn voor stress onder deze situaties en bevinden zich 32 kinderen. 

Veel kinderen werden geconfronteerd met de wreedheid van deze uitdrijving: ze werden uit hun huis gezet, omringd door gewapende agenten. Daardoor werden ze blootgesteld aan mogelijke trauma’s. Een bewoner werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht om te worden behandeld. 
 
Lesbos Solidariteit vraagt sinds de eerste aankondiging van de sluiting van Pikpa om kwetsbare vluchtelingen in veilige en humane omstandigheden te verhuizen en om mensen te behandelen als mensen, met respect, ook voor hun rechten. In plaats daarvan worden mensen als objecten behandeld. Ze verhuizen bovendien naar een ander kamp Kara Tepe, dat eind december eveneens moet sluiten.

Het is onaanvaardbaar en absurd dat een plaats als Pikpa gedwongen wordt te sluiten, terwijl de Griekse en Europese regeringen het nieuwe onmenselijke, vernederende kamp Moria 2.0 steunen en bevorderen. Menselijke vluchtelingenopvang wordt afgestraft, overvolle massastructuren worden in stand gehouden.

Ondertussen blijft de regering Pikpa voorstellen als een illegale bezetting, terwijl het Ministerie van Arbeid, dat eigenaar is van de plaats, sinds 2015 de ruimte ter beschikking stelt en het gebruik ervan als opvangstructuur voor kwetsbare vluchtelingen toestond. Hetzelfde ministerie, het Ministerie van Migratie en de UNHCR verwezen tot nu toe mensen naar PIKPA voor onderdak.

"We blijven gesterkt in onze overtuigingen en we zullen alleen maar sterker worden door de strijd voor een Europa waar iedereen kan worden verwelkomd en in veiligheid en waardigheid kan leven, met gelijke kansen voor iedereen. Men krijg de mensen wel uit PIKPA, maar PIKPA niet uit de mensen" concludeert Efi Latsoudi.

Climaxi en Eco & Fair blijven Lesbos Solidarity steunen door een percentage af te staan van de winst uit de verkoop van olie en olijven uit Lesbos. We verkopen ook allerhande soorten draagzakken (rugzakken, portemonnees en andere) die door vluchtelingen zelf gemaakt worden. Webshop: www.ecofair.be

Filip De Bodt
 

PIKPA_Lesbos