Lessines: Snowgames probeert het weer

Ook in het naburige Lessines wordt het klimaatdenken omgedraaid. De NV Hope wil er al minstens tien jaar een groot indoor-skicentrum maken in een oude steengroeve. Waardevolle natuur wordt omgetoverd naar een reuze-koelkast. Recent namen de initiatiefnemers de draad weer op en vroegen ze een vergunning voor de aanleg van een parking voor 850 voertuigen.  Omdat klimaat over de taalgrenzen heen gaat en er een te verwachten extra-verkeersstroom komt op de N42, diende Climaxi mee bezwaar in.

Het project zal ook in Z.O.-Vlaanderen zorgen voor meer ongevallen, verhoging van de CO2normen tot boven de Europese limiet en een minder gezond leefmilieu.

snowgames_02

Bovendien heeft het project een bijzonder grote impact op het mogelijks halen van de Europese klimaatdoelstellingen door België en past het niet in de nieuwe Europese Green Deal visie: binnen een paar jaar zal het een eis worden om geen impact meer te hebben. De State of the Union van de presidente van de Europese Commissie, Von der Leyen, is hierover heel duidelijk: “There is no more urgent need for acceleration than when it comes to the future of our fragile planet. ... 2030 target is ambitious, achievable, and beneficial for Europe. ... We need to change how we treat nature, how we produce and consume, live and work, eat and heat, travel and transport. So we will tackle everything from hazardous chemicals to deforestation to pollution. This is a plan for a true recovery.”

De drie aanvullende vergunningen die dit project in het verleden aanvroeg en kreeg zijn gebaseerd op een “permis unique” van veertien jaar oud. Die is achterhaald en werd uitgereikt op juridisch wankelbare basis. Via deze salami-taktiek ontwijkt men een ernstige milieurapportage die een actuele visie geeft op de voor- en nadelen van het project. Ook dit is in tegenstrijd met de Europese regelgeving rond milieueffectenrapportage die zegt dat dossiers niet mogen opgeplitst worden. Hetzelfde argument gebruikte Climaxi met succes reeds voor de Raad van Vergunningsbetwistingen in verband met het opdelen van de N42 in kleinere projecten.

snowgames_03

Bouwvergunning vervallen

Hoewel de vergunning waarover hierboven sprake in 2006 is verkregen, zijn de werkzaamheden nooit aangevat. Op zich is een vergunning dan vervallen. Bovendien is er nooit aan de voorwaarden van de vergunning voldaan: er is geen gedetailleerde stabiliteitsstudie gemaakt, geen geotechnisch onderzoek rond de bouwbaarheid van de bovenbouw, geen evaluatie van de mobiliteit en de hinder die door de bouwplaats en door het gebruik van het recreatiecentrum worden veroorzaakt, geen beoordeling van de financiële levensvatbaarheid van het project op korte, middellange en lange termijn, noch een bewijs van de financiële regelingen aan het begin.

De huidige versie van de plannen die Snow Games indient, voorziet in zoveel veranderingen ten opzichte van het oorspronkelijke project dat het abnormaal zou zijn het geheel van de gevolgen voor het milieu niet opnieuw te evalueren. Na zovele jaren zijn veel buurtbewoners en nieuwkomers niet eens op de hoogte van het project, dat voor sommigen een directe impact zou hebben. Onder deze omstandigheden lijkt een nieuw openbaar onderzoek over het ganse project wel het minste wat men kan doen.

Climaxi diende beroep in bij het stadsbestuur van Lessines en vroeg de Waalse minister van Leefmilieu Tellier om de bestaande vergunning in te trekken.

Filip De Bodt