Nieuwe brochure Climaxi: Ontspoord, mobiliteit van morgen

mobiliteit

Ontspoord: Mobiliteit van morgen. De nieuwe brochure van Climaxi behandelt de nauwe link tussen mobiliteit en het klimaat. Verschillende experten komen aan het woord en belichten ons huidig mobiliteitssysteem vanuit verschillende oogpunten. De brochure is verkrijgbaar op alle Climaxi-evenementen en je kan ze hier online raadplegen.

Klimaat en mobiliteit

Ruwweg zijn er zes sectoren verantwoordelijk voor de uitstoot van broeikasgassen: energieproductie, industrie, gebouwen, landbouw, transport, en een restcategorie. In België is de uitstoot van vijf van die sectoren in de voorbije jaren gedaald, maar in één sector blijft ze ongestoord verder groeien: de transport. De uitstoot van de transportsector steeg sinds 1990 met 23 procent, ongeacht de productie van steeds meer energie-efficiëntere wagens. Nieuwe auto’s mogen per gereden kilometer dan wel minder verbruiken dan in 1990, het totaal aantal auto’s en het totaal aantal gereden kilometers zijn enorm gestegen in de voorbije dertig jaar dankzij onze totale afhankelijkheid van koning auto. Om ook in deze sector de uitstoot te zien dalen is een totale herziening van ons mobiliteitssysteem nodig. 

Luc Vanheerentals geeft in het eerste artikel meteen enkele tips hoe het anders kan. In zijn nieuw boek "fifty ways to leave your car" passeren 50 aanbevelingen voor een autoloos beleid, 50 aanklachten tegen de auto, 50 tips voor een leven zonder eigen auto en 50 getuigenissen die dit illustreren de revue. In onze brochures licht hij een tipje van de sluier. 

“A developed country is not a place where the poor have cars. It’s where the rich use public transportation.” Dit citaat van de burgemeester van Bogóta haalt Guy Hendrix boven in zijn artikel over het openbaar vervoer. Hij kent het openbaar vervoer door en door, en pleit voor een grondige hertekening, een paradigma-shift als het ware. Hoe juist? Dat lees je in de brochure, of gewoon hier.

Wie denkt aan het openbaar vervoer, denkt aan aan de vakbond. Hoe zien zij de toekomst van de transportsector? Dat lees je in de bijdrage van Greg Verhoeven van het ABVV

We verplaatsen ons niet enkel over land, maar ook in de lucht. De luchtvaartsector is stevig aan het groeien. Steeds meer mensen kunnen zich een verre vakantie betalen, en ook voor het werk nemen we sneller het vliegtuig. Prognoses zien de uitstoot van de luchtvaart stijgen met 300 tot 700 procent tegen 2050. Deze gigantische groeicijfers zijn het gevolg van het totale gebrek aan milieuregulering binnen de sector. In een kort intermezzo gaan we in op de bestaande en toekomstige regelgeving rond het vliegverkeer.

We gaan ook in gesprek met Kobe Boussauw. Voor hem heeft de mobiliteitskwestie niet enkel te maken met hoe we ons verplaatsen, maar ook over hoe en waar we wonen. Het gebruik en de invulling van de openbare ruimte is onlosmakelijk verbonden met mobiliteit. Hij moedigt steden aan om de leefkwaliteit te verbeteren en slim te investeren op het vlak van transport.

Hoe steden kunnen omgaan met mobiliteit komt aan bod in het laatste artikel. Hierin kijkt David Dessers over de grens naar voorbeeldsteden als Kopenhagen, Bordeaux, en Freiburg, en ziet er enkele goede ideeën die ook Belgische steden zouden kunnen toepassen.

Eindigen doen we met enkele argumenten om van duurzame mobiliteit één van de hoofdthema's te maken voor klimaatactivistenDie vind je hier

Je kan de brochure ook bestellen via info(at)climaxi.be tegen portkosten.