Nieuwpoort: Climaxi steunt actie tegen mosselboerderij Colruyt

Deze morgen voerden vissers, zeilers, het Stadsbestuur van Nieuwpoort en Climaxi actie aan de Colruyt in Nieuwpoort. Ze protesteerden samen tegen de net opgestarte mosselboerderij van Colruyt. Colruyt heeft geen zin om te wachten op de resultaten van procedures bij de Raad van State en startte vorige week de werken. Climaxi steunt de actie o.a. omdat de zee niet geprivatiseerd mag worden. Visserij en andere gebruikers krijgen alsmaar minder ruimte.

Voor de kust van Nieuwpoort kreeg Colruyt een concessie van 5 vierkante kilometer op een van de beste Belgische visgronden die veel gebruikt wordt door kustvaarders die er garnalen, schol en tong oogsten. Men wil er een duizendtal ton mosselen en andere zeevruchten kweken per jaar. De Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij keerde zich ook tegen het project: “De toekenning van het volledige gebied van Zone C aan één ruimtegebruiker voor een looptijd van 30 jaar dringt volgens de raad een gedegen projectie op van de economische meerwaarde voor de brede mariene voedselproductieketen binnen het BNZ."

Als klimaatorganisatie wil Climaxi zeer concrete acties voeren en steunt zij lokale initiatieven. Het klimaat is gebaat met een lokaal gebonden en verantwoord landbouw- en visserijbeleid in handen van familiale spelers.

Met deze mosselboerderij bouwt Colruyt aan een monopolie: de retailers willen nu ook de productie in handen krijgen en zo de ganse ketting controleren. Een monopolie is nooit een goed idee voor mens en milieu en draait meestal uit op een prijsmanipulatie ten nadele van andere kleinere producenten. Climaxi steunt de familiale kustvisserij als alternatief voor de aanvoer van tonnen vis door grote spelers.  De zee is van iedereen, zegt men aan de kust. Climaxi verzet zich ook tegen dit project omdat er weinig plaats overblijft voor visserij en natuur: een groot deel van de zee voor onze deur wordt ingenomen door multinationals, die er zand en grind ontginnen, elektriciteit produceren en nu dus ook mosselen (en op termijn oesters en zeewier) komen kweken.

Werken gestart.

Colruyt startte deze week de werken en heeft geen zin om te wachten op de uitslag van een aantal procedures bij de Raad van State: zowel de Stad Nieuwpoort als Bond Beter Leefmilieu startten een procedure. Milieubewegingen vinden dat de boerderij te dicht bij Natura 2000-gebied ligt en Nieuwpoort is niet gediend met een gigantische boerderij voor de kust die de toegang tot de haven hindert. Voor Climaxi moet de supermarktboerderij er helemaal niet komen. Wij vinden dat de zee van iedereen moet blijven en niet mag geprivatiseerd mag worden.

Filip De Bodt

Nieuwpoortmosselactie1