Plastickeutels terug naar afzender

De vraag naar gas en olie daalt in China door het coronavirus. De Amerikaanse gas en olie-industrie krijgt rake klappen door de coronacrisis. Voorlopig komt gasbevoorrading nog niet in het gedrang maar de daling van de Chinese vraag maakt de markten onrustig. Door de corona-pandemie ligt de maatschappelijke discussie op vele vlakken stil. Climaxi zoekt net als velen naar manieren om die opnieuw aan te wakkeren. Daarom kwamen we op het idee om de plastic keutels aan de Schelde terug te sturen naar de eigenaars.

Moody, een gerenommeerd rating bureau zegt het als volgt: “De snelle en toenemende verspreiding van de uitbraak van het coronavirus, de verslechterende wereldwijde economische vooruitzichten, de dalende olieprijzen en de daling van de activaprijzen veroorzaken een ernstige en uitgebreide kredietschok in veel sectoren, regio's en markten. De gecombineerde kredieteffecten van deze ontwikkelingen zijn ongekend.”

De chemie staat op een kwetsbaar punt in de geschiedenis. Het is nu het moment om de sector om te vormen en jobs te garanderen. Deze sector moet onafhankelijk van fossiele brand- en grondstoffen, op basis van hernieuwbare energiebronnen en circulaire materialen producten ontwikkelen.

In Amerika hebben al meerdere petrochemische bedrijven een bail-out aangevraagd bij de overheid. Bail-out is steun aan een bedrijf om te beletten dat het evolueert richting faillissement, en om aandelen en obligaties niet te laten dalen. Die vraag zal hier ook opduiken. We willen niet dat belastinggeld gegeven wordt aan een sector zonder duurzame toekomst. Integendeel, er is enorme rijkdom vergaard door een heel beperkte groep superrijken in deze sector. Dat moet “geactiveerd” worden in sociaal herverdelende en klimaat duurzame omschakeling van de petroleum- en chemiebedrijven. Daarbij moeten vakbonden, milieu- en klimaatorganisaties actief betrokken worden.

 

Op 15 maart plande Antwerpen Schaliegasvrij haar tweede plastickeuteljacht in het estuarium van de Schelde. Deze actie kon niet doorgaan omdat corona het sociale leven plat legde. Climaxi blijft strijden voor een sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, ook in de haven van Antwerpen.
Climaxi zet daarom een online actie op om de plastickeutels terug te sturen naar de vervuiler en tegelijk een omschakeling te eisen naar een duurzame industrie, zonder fossiele brand- en grondstoffen.

Climaxi stuurt de keutels terug naar de afzenders Ineos, Borealis, Exxon Mobile, Total en het Havenbedrijf. Wil je ons een handje helpen? Stort 6 euro op onze rekening en we sturen voor jou een doos, gevuld met plastickeutels, naar de vervuiler van jouw keuze.

Katrin Van den Troost

Meer info?
Katrin Van den Troost: katrin@climaxi.be, 0484/83 24 63