Razom We Stand, Oekraïens verzet tegen het Kremlin

Razom We Stand werd begin 2022 opgericht als reactie op de Russische invasie van Oekraïne, met volgende kernmissies: een volledig embargo op Russische fossiele brandstoffen bereiken, de financiële levensader van het Kremlin doorsnijden en internationale steun mobiliseren voor de groene wederopbouw van Oekraïne. We interviewden Oleg, één van de leden.

Oleg noemt zijn organisatie “een wereldwijd gerespecteerde intersectionele belangenorganisatie, gevestigd in Oekraïne en internationaal actief, die samenwerkt met een breed scala aan partners om de transitie te versnellen, weg van de fossiele brandstoffen die mondiale conflicten en de klimaatcrisis voeden, richting schone energie en een circulaire economie.” Het is ook een campagne gestart tegen het bedrijf Fluxys. “Ons belangrijkste doel is om de uitbreiding van de Russische export van fossiele brandstoffen te stoppen en Europese en andere betrokken bedrijven te dwingen alle banden met de Russische fossiele brandstofindustrie te verbreken. Fluxys speelt een belangrijke rol in de wereldwijde export van Russisch vloeibaar aardgas en levert essentiële overslagdiensten in de haven van Zeebrugge. Momenteel werkt de Fluxys LNG-terminal in Zeebrugge als een handelsknooppunt en een open toegangspoort voor Russisch LNG (vloeibaar aardgas), waardoor de verkoop op spotmarkten en de levering aan afgelegen bestemmingen door LNG-tankers van derden wordt gefaciliteerd.”

In oktober 2023 keurde Razom We Stand een open brief goed “ondertekend door 23 Oekraïense maatschappelijke organisaties, die we aan de Belgische regering hebben geschreven, waarin we aandrongen op het verbod op Russische LNG-overslag in de haven van Zeebrugge en het op gang brengen van een multilateraal verbod op overslag in Europese havens.” Razom We Stand kreeg bij protestacties brede steun van verschillende Belgische groepen, waaronder Vredesactie en Dégaze/Tegengas. “Een maand daarna bekwamen we de identificatie van Fluxys als een internationale oorlogssponsor door de Oekraïense autoriteiten. We weten dat de Belgische en Oekraïense regeringen nu in onderhandeling zijn over het overslagverbod en algemene sancties tegen Russisch LNG.”


Oleg: “We zullen druk blijven uitoefenen op het bedrijf Fluxys en de Belgische overheid. En we zien geen excuses voor de voortzetting van de samenwerking met het Russische Novatek, een klimaatdodend bedrijf dat plannen heeft voor een grote uitbreiding van de winning van fossiele brandstoffen, en waarvan is aangetoond dat het zijn eigen huurlingeneenheden stuurt om Oekraïners te doden in de agressieoorlog van het Kremlin. Novatek is momenteel onderworpen aan een breed scala van Amerikaanse sancties en wij pleiten ervoor dat Washington secundaire sancties instelt tegen zijn partners, waaronder Fluxys.”

Oleg laat weten dat zijn organisatie Europa en de Verenigde Staten dankbaar is “voor hun steun en solidariteit. Het is van groot belang in onze strijd tegen de imperiale aanval die is ontketend door ’s werelds gevaarlijkste petrodictator Poetin. Toch waren de westerse regeringen tot nu toe terughoudend om resoluut en met volle kracht op te treden tegen Poetins belangrijkste economische troef – de Russische fossiele brandstofindustrie – en stonden ze de voortdurende export van olie en gas toe, wat nochtans de belangrijkste bron is voor het vullen van de begroting van het terroristische regime van het Kremlin. Wij bekritiseren Europa en de VS omdat ze onbedoeld bijdragen aan de oorlogskas van het Kremlin. Door onvoldoende sancties tegen Russische olie en Russisch gas door te voeren, waardoor de mazen in de wet helemaal open blijven, hetgeen Rusland dagelijks uitbuit.”


Razom We Stand roept op tot een geleidelijke afschaffing. “Wij roepen op om een geleidelijke afschaffing van Russische olie en gas te initiëren als de eerste stap op weg naar een mondiale koolstofarme economie. Wij onderstrepen met klem dat het verbod op de import van Russisch LNG in Europa niet langer mag blijven bestaan als een verre doelstelling voor 2025. De gasopslag in Europa is ruim voldoende, en projecties wijzen op een energieoverschot dat wordt versterkt door een recordbrekende uitbreiding van schone energie.”

Razom We Stand werkt samen met leden van het Oekraïense klimaatnetwerk, maar ook met energiedenktank DixiGroup en verenigingen voor hernieuwbare energie. “We bundelen onze krachten om een visie voor groene wederopbouw te creëren en te verwezenlijken die van het naoorlogse Oekraïne de eerste klimaatneutrale economie ter wereld zou maken en voor andere landen een baken van hoop en een voorbeeld van nieuwe, groene moderniteit zou creëren. Waarin economie, technologische ontwikkeling en bestuur werkelijk duurzaam zijn en mens en milieu dienen.” Ook met Fridays for Future en Extinction Rebellion zijn er goede contacten, “zowel internationaal als met de Oekraïense vestigingen. We hebben ook goede contacten met 350.org en het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty-initiatief.” Er is ook enige samenwerking met andere actiegroepen en beleidsgerichte NGO’s en denktanks. “Wij zijn lid van Climate Action Network Europe, een brede constellatie van toonaangevende NGO’s en klimaatbelangengroepen over het hele continent, en Business for Ukraine, een mondiale coalitie van maatschappelijke organisaties gedreven door een gemeenschappelijk doel: het blokkeren van de toegang tot de economische middelen achter de Russische agressie. We hebben ook partners in de VS en Australië.”

Volgens Oleg begon de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne in 2014 met de annexatie van de Krim en de bezetting van de regio’s Donetsk en Loehansk. “In de daaropvolgende jaren bleven Europese bedrijven, waaronder Fluxys, de agressor voeden en hielpen ze Rusland zelfs om zijn export van fossiele brandstoffen strategisch uit te breiden. Hierdoor kon het Kremlin enorme financiële middelen vergaren, die werden gebruikt om een grootschalige invasie in februari 2022 voor te bereiden en daarna te implementeren, en talloze oorlogsmisdaden in Oekraïne te plegen.

Zoals voor alle Oekraïners tegenwoordig geldt: ons doel is om de agressor te verslaan. Wij volgen het bloedgeld en geloven dat economische sancties tegen Russische fossiele brandstoffen het krachtigste middel daartoe is. We zijn ook van mening dat de nederlaag voor Poetin zijn door fossiele brandstoffen aangedreven terroristische regime essentieel is voor klimaatrechtvaardigheid.


Wij streven ernaar de Russische fossiele-brandstoffenindustrie te isoleren en aan banden te leggen om de Europese transitie van fossiele brandstoffen te versnellen en de mondiale transitie naar hernieuwbare energie te katalyseren. We oefenen druk uit op de Amerikaanse autoriteiten en de Europese Commissie om een precedent te scheppen voor een door de overheid aangestuurd krachtdadig hard optreden tegen de Russische olie- en gasindustrie. Wat op zijn beurt weer kan helpen om een einde te maken aan de politieke dominantie van de fossiele brandstoffenindustrie en om nieuwe conflicten over fossiele brandstoffen te voorkomen, in Europa en wereldwijd.”


Oleg vindt dat alle personen “die zichzelf tot de Russische regering rekenen oorlogsmisdadigers en klimaatcriminelen zijn en aan het internationale tribunaal moeten worden onderworpen. Het is aan het Russische volk om over de toekomst van het eigen land te beslissen, niet aan ons, maar tot nu toe zijn ze er niet in geslaagd het fascistische regime dat op olie- en gasgeld zit, omver te werpen.

Wanneer het petrofascistische Rusland wordt verslagen, zal er vrede zijn in Europa. En er kan veel worden gedaan om deze dag sneller te laten komen en veel levens te redden. Klimaatactivisten in Europese landen kunnen veel doen om de Russische fossiele brandstofindustrie te isoleren en krachtdadig hard aan te pakken, en een belangrijk precedent te scheppen voor gedurfd overheidsoptreden tegen de olie- en gasbelangen.”

Interview door Rafa Grinfeld