Sociale klimaatbeweging steunt boerenacties.

De sociale klimaatbeweging Climaxi roept op om mee te doen aan het boerenprotest donderdag e.k. in Brussel. Concreet vragen wij aan te sluiten bij het blok van de internationale boerenorganisatie Via Campesina. Zij komen op straat voor betere vergoedingen en tegen de vrijhandelsverdragen. Climaxi onderhoudt al lang relaties met het progressieve segment van de boerenbeweging. Wij maakten documentaires over landbouw en verkopen landbouwproducten uit Vlaanderen en Europa in onze coöperatie Eco & Fair.

Climaxi weet al lang dat de boeren het financieel en moreel bijzonder moeilijk hebben. Grondbezitters, supermarkten en de agro-industrie maken de winstmarges en leefomstandigheden van de boeren kapot. Ook wij zien dat de industrie en de infrastructuurprojecten van de overheid (Ineos, Oosterweel, N42 en N60 in Oost-Vlaanderen) de dans grotendeels ontspringen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat boeren naar het wapen van de actie grijpen in gans Europa.

Climaxi wil eerst en vooral inkomenszekerheid voor hen en suggereert een aantal oplossingen: minimumprijzen, contracten die de werkelijke kosten doorrekenen, een indexberekening op basis van de prijzen in kleine winkels, stimulansen voor de korte keten enz… Climaxi diende ook bezwaar in tegen het stikstofplan omdat het de oorzaak zal zijn van een verdere schaalvergroting in de landbouw, met negatieve gevolgen voor de familiale boer. Wij pleiten voor administratieve vereenvoudiging en financiële steunmaatregelen.

In dezelfde zin steunden wij de beweging van de gele hesjes en de arbeidersbeweging: een klimaatbeleid lukt nooit als je niet de nodige sociale begeleiding en inkomenszekerheid voorziet.

Climaxi vraagt de boerenbewegingen wel zich niet te laten recupereren door de politieke partijen, die voor deze ellende gezorgd hebben. Nu willen ze plots 'uit respect' voor de boer alle klimaat- en milieu-inspanningen naar beneden halen of doen verdwijnen. Dit zal ons ook geen meter verder helpen: het is Vlaanderen verder in de put van droogtes en overstromingen doen vallen.

Wij roepen op om mee te doen aan het boerenprotest donderdag a.s. in Brussel om 11 uur op het Luxemburgplein.

Filip De Bodt