Stortplaats Silvamo loost vervuild afvalwater

 

In Kortemark maken buurtbewoners zich al langer zorgen over de impact van het stort van NV Silvamo. Ze vrezen dat de aard van de afvalstoffen die er gestort worden een gezonde leefomgeving in het gedrang brengen.

Lozing bij de buren

De laatste maanden dreef milieu-inspectie het aantal controles op de site van Silvamo sterk op. Op 24 maart 2023 bracht een klacht van Wienerberger een lozing van afvalwater van buurman Silvamo in een kleiput aan het licht. Milieu-inspectie bracht ondertussen de gemeente op de hoogte. Daaruit blijkt dat het water tot 14 keer te veel PFAS bevatte.  Om te ontginnen moet groevewater weggepompt worden. Gezien Silvamo met PFAS verontreinigd water in de groeve van Wienerberger loosde heeft Wienerberger het wegpompen van groevewater stopgezet waardoor ze ook geen klei verder konden ontginnen.

Voor Leefbaar Groot Kortemark toont dit opnieuw aan dat Silvamo weinig te vertrouwen is. Zonder toestemming afvalwater lozen bij de buren, dat doet een gewone mens ook niet.

Verder onderzoek

In het extra onderzoek van de gemeente naar de vervuiling werd in het grondwater de norm voor PFAS verschillende keren overschreden. De peilbuis met de meeste vervuiling zit in de berm tussen Silvamo en DOP De Bree/ Kortemark. De vervuiling gaat tot 33 keer boven de norm van aanvaardbare PFAS in het grondwater. Leefbaar Groot Kortemark staat achter de gemeente die Agentschap Zorg en Gezondheid inschakelt voor extra onderzoek.