Tweede negatieve beslissing op 24 uur voor Utexbel, nu aan de Snoecklaan

Gisteren raakte bekend dat minister Demir de lozingsstop voor Utexbel aan de Ninovestraat te Ronse bevestigt. Die was vorige maand opgelegd door de Afdeling Handhaving. Gisteren stuurde de GOMC (Gewestelijke Omgevings Commissie) ook een negatief eindadvies door voor de vergunning van een andere vestiging van Utexbel, aan de Snoecklaan. Na het verbod op het lozen van afval in de Ninovestraat, hangt het bedrijf hier hetzelfde boven het hoofd. De bestaande vergunning vervalt eind december.

 

De problematiek van de twee vestigingen is ongeveer dezelfde: Utexbel loost afvalwater in de Molenbeek of op riool en is verwikkeld in een jarenlange procedureslag met allerhande overheden en de buurt. Het bedrijf wil geen eigen zuivering aanleggen, wil zijn eigen afvalwater niet afvoeren en weigert bij te dragen aan de financiering van de uitbreiding van het waterzuiveringsstation, RWZI van Ronse. Vandaag kreeg het daarvoor het deksel op de neus van minister Demir in een andere vestiging aan de Ninovestraat. Het lijkt wel of Utexbel dit graag uitlokt: vorige week nog werden ze betrapt op een illegale lozing van drie dagen, rechtstreeks in de Molenbeek. Daar werd een verhoging van de normen vastgesteld. De exacte gegevens worden toegevoegd aan een dossier dat bij het parket al loopt.

 

Vandaag raakt ook het advies bekend van de Gewestelijke Omgevings Commissie rond de aanvraag voor een verlenging van de milieuvergunning van de afdeling aan de Snoecklaan. Hier stellen zich ongeveer dezelfde problemen: vervuiling van de Molenbeek door fosforhoudende brandvertragers, muggenafstotende permetrine, detergenten, sulfaten en de giftige stoffen nonylfenol en nonylfenoloxylaten. Het zuiveringsstation van Ronse is gemaakt voor zuivering van huishoudelijk afvalwater, niet voor dit soort van giftige stoffen.

 

De commissie laat er geen onduidelijkheid over bestaan en laakt de houding van het bedrijf: "Bovendien zorgt het bedrijf niet voor afdoende voorzuivering of beperking/stopzetting van de lozing van bepaalde gevaarlijke stoffen aan de bron (zie beoordeling hieronder) om de werking van de RWZI niet in het gedrang te brengen. RWZI’s zijn namelijk niet geconcipieerd om gevaarlijke stoffen te verwijderen (zie beoordeling hieronder). Reeds meer dan 20 jaar verzet het bedrijf zich tegen de gehele of gedeeltelijke zuivering van hun afvalwater. Ook de impact van de lozing van gevaarlijke stoffen werd steeds onvoldoende aangepakt.”

 

Het bedrijf zelf deed reeds melding aan het personeel van deze perikelen maar voelt zich vrij zeker van zijn stuk: “Wij zijn in rechtstreeks contact met het kabinet, waarmee we in een open sfeer de voorwaarden voor de vernieuwing van de vergunning proberen vast te leggen.” 

Climaxi hoopt Utexbel blufpoker speelt en vindt dat de echte uitdaging voor Demir in de behandeling van deze nieuwe vergunning zal zitten. Wij begrijpen niet dat een bedrijf, mee geleid door een vertegenwoordiger van een milieu-adviesbureau, zich zo arrogant kan gedragen en in deze eeuw nog denkt dat het alle milieuregels aan zijn laars mag lappen. Climaxi is solidair met de arbeiders van Utexbel en vindt dat het bedrijf solt met zijn werknemers en buren. Men zou zich bijna gaan indenken dat het bedrijf een reden zoekt om met de toekomst van de mensen te spelen. In Utexbel zit namelijk geld genoeg om zich te schikken naar de milieuvoorwaarden.

 

Filip De Bodt