Vloesberg: Waalse regering keurt wolvenpark af.

Volgens verschillende bronnen heeft de Waalse Regering op woensdag 2 maart de aanvraag afgekeurd voor het oprichten van een Wolvenpark in D’Hoppe (Vloesberg).

De aanvraag was een initiatief van de familie Fort (de vroegere uitbaters van een stort en zavelontginnning op dezelfde plaats.). Verschillende milieubewegingen (vzw Climaxi, Natuurpunt, Milieufront Omer Wattez, Animal Rights, Bos+…), de Administratie Natuur en Bos en buurtbewoners (Comité La Houppe-Natura 2000-D’Hoppe) vreesden aantasting van de enorm belangrijke maar ook gevoelige Natura 2000 bossen in de directe omgeving (Brakelbos, D’Hoppebos…).

Bewoners en bewegingen haalden een kleine duizend bezwaren op en organiseerden twee manifestaties met een paar honderd mensen.

Uiteraard zijn zij bijzonder tevreden met het resultaat: “Gedurende de ganse actie probeerde het Gemeentebestuur van Vloesberg/Flobecq de communautaire kaart te trekken door de actievoerders af te schilderen als ‘Vlaamse extremisten’ die het dorp kwamen op stelten zetten. Onze beweging is altijd tweetalig geweest. Deze beslissing toont aan dat we ook op het hoogste Waalse niveau gelijk krijgen en onze argumenten nog niet zo gek waren als sommigen dachten. Men wou D’Hoppe omtoveren tot een toeristisch oord dat de schaal van het dorp ver te boven gaat. Er was zelfs een parking voorzien voor een 400-tal auto’s."

De kans is groot, zet men, dat de initiatiefnemers samen met het Gemeentebestuur van Vloesberg/Flobecq in beroep gaan bij de Raad van State: "In dat geval zullen wij er zeker zijn als tussenkomende partij."

Burgemeester Mettens ging het dossier persoonlijk verdedigen bij de Waalse minister Borsus die samen met Ecolo-minister Tellier de beslissing nam. Hij fulmineert nu in de pers over het 'delirium' dat de Waalse Regering zou gehad hebben bij deze beslissing. Mettens heeft het over een paar bomen die zouden sneuvelen maar vergeet daarbij te vermelden dat de echte weigeringsgrond vervat zit in een beslissing die de Waalse regering in 2019 nam. Die definieerde vier boscomplexen waar educatief toerisme in mogelijk is: de bossen van Anlier, Saint-Hubert, Semois en Chimay. Daarbuiten zijn geen educatieve overnachtingsmogelijkheden mogelijk.

Om de beslissing sereen te vieren organiseert het Comité La Houppe Natura 2000 D’Hoppe samen met vzw Climaxi een fotowedstrijd rond de bossen van Z.O.-Vlaanderen en Le Pays Des Collines. Méér info op: Fotowedstrijd / Concours de photos: Natura 2000

Filip De Bodt