Climaxi solidair met loonstrijd

De sociale klimaatbeweging Climaxi verklaart zich solidair met de staking van 29 maart en met de arbeidersbeweging in het algemeen. Méér loon voor diegenen die de producten maken is voor eens een algemene eis om de winsten uit productie beter te verdelen tussen diegenen die ze maken en diegenen die anderen doen werken. In het algemeen zien we al jaren dat het inkomen uit arbeid daalt.

In België gaat het met de lonen volgens de krant De Tijd van 23/02/19 ook bergaf “In 1981 maakten de lonen, de belastingen en sociale bijdragen die daarop werden betaald nog 66 procent van het bruto binnenlands product uit. Dit jaar zijn ze nog goed voor zo’n 59 procent van het bbp.” De winstmarge van de bedrijven nam volgens dezelfde krant (26/12/19) toe van 38 tot 41,4 %. De inkomsten uit vermogen blijken eveens ongelijk verdeeld. In 2017 bezitten de één procent meest vermogende Belgische gezinnen nog steeds evenveel als de minst vermogende helft van de Belgische gezinnen samen. De armoede daarentegen neemt toe. In een rechtvaardige sociale samenleving worden de inkomsten beter verdeeld. Climaxi pleit voor een hoger loon voor producenten in het algemeen: arbeiders, boeren, vissers.

Wij staan ook helemaal achter de eis van deze staking om het minimumloon op te trekken tot 14 EUR per uur. Heel wat werkers raken nog niet aan dit minimum en raken in de groep van werkende armen. De productiviteit bereikt voor iedereen ongekende hoogtes en het teveel ervan bedreigt onze planeet maar we zien dat de inkomsten niet rechtvaardig verdeeld worden.

De vrije markteconomie stort ons in een nooit geziene afgrond. Tot in de verste hoeken van de wereld zoeken we materialen en ontginnen we bossen. Virussen als COVID springen via andere dieren over naar de mens en de planeet wordt een hete oven door de voortdurende verdere uitstoot van CO2.

Een beter loon op een planeet die naar de haaien gaat, daar zijn we ook niks mee, vinden wij. De arbeidersbeweging en de klimaatbeweging zijn dan ook mekaars bondgenoten. Graag staken we samen, voor betere lonen, uitkeringen en voor het behoud van onze planeet. Graag bekijken we samen hoe we dat moeten doen: een circulair industrieel plan, kortere werktijden en controleerbare normen zijn daar voor ons alvast een onderdeel van.

Katrin Van den Troost

 

Lees ook: Waar blijft dat Vlaams industrieel klimaatbeleid?

Lees ook: Waarom zou Ineos de ethaankraker van Project One nog bouwen?