Denderstreek: nieuw plan tegen overstromingen

In de Dendersteek wordt een nieuw plan opgemaakt om overstromingen in de toekomst te vermijden. Dat plan wordt in stilte neergelegd en onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het telt ongeveer een vijfhonderd bladzijden. Climaxi vatte het samen in een filmpje van tien minuten en dient bezwaar in. Het plan is niet becijferd en vertrekt van het bizarre idee dat Wallonië plots 25% minder water gaat doorsturen naar Vlaanderen. 

Naast dit plan bestaat er nog een plan voor de behandeling van de zijrivieren van de Dender. Het bestaan van meerdere plannen verhindert de verdere eengemaakt uitwerking van een algemeen Denderplan. De aanpak van de zijrivieren en hellingen dient integraal deel uit te maken van het algemeen Strategisch Plan Dender. Ook de vernieuwingen van de sluizen en het optrekken van de bevaarbaarheid van de Dender van Aalst tot Dendermonde moet aan bod komen, net als de invloed van het plan op Wallonië. Idealiter zouden wij zelfs vertrekken van een gemengde Vlaams-Waalse aanpak. In het verleden was de onvolledige aanpak van dergelijke MER’s al menige keer de oorzaak van schorsingen door de hogere rechtbanken in dit land. De Vlaamse Regering wil ondertussen ook een intendant aanstellen om het proces te begeleiden. Maar, hoe begeleid je een proces dat al afgerond is? Laat ons deze fout niet meer maken en nu echt werk maken van vooruitgang.

Geen vergunningen meer in overstromingszones

Om de veiligheid van de inwoners te verzekeren vinden wij het absoluut noodzakelijk dat er geen nieuwe omgevingsvergunningen meer uitgereikt worden in overstromingszones. Een degelijke Vlaamse wetgeving op regionaal niveau moet ons verder behoeden van de aanpak uit het verleden, waarbij gemeentebesturen te pas en te onpas toch nog vergunningen uitreiken voor allerhande bouwsels: industrie, woongebieden, recreatieterreinen.

Ruimte voor water i.p.v. vliegvelden

In het plan worden verschillende scenario’s uitgewerkt waarbij mensen op termijn onteigend worden en hun huizen dienen te verlaten. Wij vragen degelijke vergoedingen, die een nieuwe gelijkwaardige woonst garanderen én begeleiding voor deze mensen. Verder vinden we dat eerst nodeloze en onvergunbare terreinen zoals het vliegveld van Overboelare dienen ingenomen te worden alvorens huizen van mensen aan te pakken. Mensen hebben immers gebouwd in overstromingsgebied mét een vergunning, uitgereikt door verschillende stadsbesturen in onze streek. Wij stellen vast dat er voor de onteigening van bewoners al concrete plannen opgemaakt werden en scenario’s vooropgesteld, terwijl men met vb. het vliegveld van Overboelare wil wachten tot na de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoerings Plan (RUP). Dit kan nog verschillende jaren in beslag nemen. Wat betreft het Provinciaal Domein De Gavers en andere gebieden blijft het ook wachten op ene voorstel van aanpak. Gaat men het speelplein daar mobieler maken? Kunnen zwembad en camping behouden worden? Bewoners en gebruikers willen op dit vlak vooral duidelijkheid.

Concrete cijfers en engagementen i.p.v. giswerk

Het voorgelegd plan is onvolledig becijferd. Men zegt dat er in elk scenario zo een 25 % minder water uit Wallonië gaat komen, maar op geen enkele wijze kan worden aangenomen dat dit zo zal zijn: er zijn geen volumeberekeningen of garanties vanuit de Waalse overheid in het plan opgenomen.

Wat de berekening van overstromingsgebieden betreft vertrekt men van een uitvergroting van bestaande overstromingen. Ook hier vinden wij het belangrijk dat de verschillende alternatieven met cijfers onderbouwd worden: hoeveel kubieke meter water dienen wij te bergen bij welke overstromingen en hoeveel kunnen de voorgestelde gebieden aan? Voldoende? Onvoldoende? We hebben er eigenlijk het raden naar.

Dien mee bezwaar in tot en met 22 maart 2024. Dit kan door dit modelbezwaar te bezorgen aan je gemeentebestuur in de Denderstreek. Vul gerust aan met je eigen bezwaren. Meer info via info@climaxi.be.

Filip De Bodt