Europees reglement legaliseert industriële visserij in kustwateren.

De Europese Commissie legaliseerde deze zomer de industriële ‘Flyshoot-visserij’ binnen de 12 mijlszone van de Noordzee. Daardoor verhoogt de druk op de regionale visserijbestanden, die net aan het bekomen waren na het verbod opp elektrische pulsvisserij. Lidstaten of het Europees Parlement kunnen deze beslissing nog terug draaien door in beroep te gaan voor 15 september. Gezien weinigen deze zet zagen aankomen wordt dit een race tegen de tijd. Climaxi vindt dat de 12 mijlszone er moet zijn voor de kleine kustvisserij.

Bij de flyshoot-methode vist men met behulp van zgn. zegentouwen, lijnen achteraan het schip waaraan het sleepnet bevestigd wordt. Het eerste zegentouw wordt uitgegooid met een boei. Daarna vaart het vaartuig weg van de boei in een omtrekkende beweging. Wanneer het zegentouw helemaal afgerold is van de netrol, wordt het uiteinde bevestigd aan de ene kant van het net. Aan de andere kant van het net wordt het begin van het tweede zegentouw bevestigd, waarna het vaartuig opnieuw in een omtrekkende beweging wegvaart in de richting van de boei, maar langs de andere zijde. Het vaartuig keert terug naar de boei, waar het eerste zegentouw wordt opgepikt en aan het schip bevestigd. Men maakt dus een cirkeltje waarbij men de strop langzaam toetrekt.

Duurzaamheid.

Een aantal NGO’s en het duurzaamheidslabel MSC keurden flyshoot goed als een zogenaamde ‘duurzame visserijmethode’. Dat deden ze omdat deze schepen minder brandstof verbruiken en omdat de bodem minder beroerd wordt. Climaxi vindt dat veel van die discussies vetrekken van een verkeerd begrepen duurzaamheid die enkel gebaseerd is op natuurwaarden. Duurzaamheid dat betekent voor ons ook dat de visserijbestanden op het best mogelijk niveau moeten blijven en dat de kleine visserij op sociaal vlak niet de dupe mag zijn van de grote rederijen. Zij maken met deze vismethode grote opbrengsten: “Deze grote boten hebben te grote opbrengsten in vergelijking met de beschikbare visstocks. De doortocht van één schip kan er in bepaalde gebieden voor zorgen dat er gedurende een dag niets meer overblijft voor de kleinere vissers. De Flyshoot bracht de kleine visserij al in moeilijkheden in het kanaal” zegt Philippe Calon, een kleinschalige visser uit Normandië “Wij gaan het niet aanvaarden dat men ons langs alle kusten van Europa in de problemen duwt.”

Elektrisch vissen

Hobbyvissers getuigen dat het nu net iets beter ging met de zuidelijke Noordzee voor ons kust: “Het visbestand van kabeljauw en pladijs was bijvoorbeeld tijdens de elektrische pulsvisserij bijna verdwenen. Sinds de puls gestopt is zien wij een heropleving met volwassen dieren aan onze lijnen. We gaan niet toelaten dat de viswateren voor onze deur opnieuw leeg gezogen worden.” Goed om te weten is ook dat de Flyshoot in Nederland een enorme vlucht neemt als vervanger van het elektrisch pulsvissen. Nederlandse vissers vinden dat zij zich in hun innovatietechnieken niet moeten laten tegenhouden door de meer artisanale Britse en Franse vissers.

Europa

De nieuwe regeling komt er als een verrassing. De Europese Commissie wijzigde deze zomer een klein artikeltje in een reglement waarbij de Flyshoot toegelaten wordt binnen de 12 mijl van de Europese kusten. Daarbij wordt er niets een maximum gezet op de grootte of zwaarte van het schip. Dat betekent dat ook supertrailers met deze flyshoot hun ding kunnen doen. Climaxi vindt dat de 12 mijlszone moet voorbehouden zijn voor de kleine kustvisserij: “Zij vissen op een ecologische manier, varen dicht bij huis en zorgen voor méér tewerkstelling. Net als bij de boeren kiezen wij voor de kleine producenten en tegen de grote ketens. Als klimaat organisatie willen we de zaken concreet aanpakken. Het klimaat is niet gebaat bij een verdere ontwikkeling van industriële vangstmethodes of het bevorderen van grote economihe concerns.

Het nieuwe reglement kan enkel tegengehouden worden als een lidstaat van Europe of het Europees Parlement in beroep gaan. Wie de kustvisserij wil steunen kan dit artikel kopieren en voor 15 september doormailen naar kabinet.crevits@vlaanderen.be of de Belgische Europarlementsleden tom.vandenkendelaere@europarl.europa.eu, marc.botenga@europarl.europa.eu, assita.kanko@europarl.europa.eu, sara.matthieu@europarl.europa.eu, kathleen.vanbrempt@europarl.europa.eu