Gaan Doel en Tihange Russisch uranium ontvangen?

De definitieve stillegging van Doel 3 is gepland op 23 september 2022. Sommige onverantwoorde politici willen zelfs deze gevaarlijke reactor “in reserve houden”. En twee andere reactoren zouden verlengd worden. In verschillende landen worden plannen voor nieuwe reactoren opgedrongen, waardoor de afhankelijkheid van Russisch en buitenlands uranium zou toenemen.


Nucleaire energie biedt geen sociaal rechtvaardig duurzaam perspectief, noch voor de dringende vermindering van CO2-uitstoot, noch voor consumenten of werknemers van Doel. Er is geen oplossing voor het nucleair afval, en nieuwe rampen kunnen zich voordoen. Terwijl de enige oplossing voor de energieoorlog energiebesparing, opslag, en meer hernieuwbare en klimaat positieve energie is. 
 
Van de mensenketting tot een massale petitie
Een brede groep organisaties en 50.000 mensen hebben in 2017 deelgenomen aan de reusachtige mensenketting tussen Tihange en Aken. Ze gaven aan het FANC in 2018 ook een petitie af met meer dan 500.000 handtekeningen. Zo uiten ze hun wil om kernenergie af te schaffen, te beginnen met de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2.

Van kwaad naar erger: levensduurverlengingen en ontwikkeling van “nieuwe” reactoren, en afhankelijkheid van Russisch en buitenlands uranium 
Nu al kosten nieuwe kernreactoren miljarden meer dan gepland. Het zal de huidige en toekomstige bevolking zijn die de rekeningen zullen betaling voor uitbating, afvalopslag en ontmanteling van reactoren. Zelfs nu vergroten defecte of reeds gesloten reactoren zoals in Fukushima of Dodewaard onze elektriciteitsrekeningen. 


De economische en militaire nucleaire sector lobbyt om deze gevaarlijke vorm van energie en nucleaire wapens nieuw leven in te blazen. De fanatieke wereldwijde campagne heeft in België geleid tot een tienjarige verlenging van Doel 4 en Tihange 3. De beslissing is gevallen om nog gevaarlijker en nog meer afval producerende zogenaamde “kleine reactoren” te steunen. Cynisch genoeg verschuift dit de Russische afhankelijkheid van fossiele naar nucleaire energie. Russisch uranium werd in September in Duinkerke op vrachtwagens overgeladen, die mogelijks naar ANF Lingen gaan om er nucleaire brandstofelementen van te maken. Ook Belgische reactoren zijn klant bij ANF Lingen. 

Naar een toekomstgericht energiebeleid
We eisen dat kernenergie volledig stopt, samen met een industriële heroriëntatie voor Doel en Tihange. Op dit moment ontbreken hernieuwbare en Klimaat positieve investeringen in Doel en Tihange. We eisen dat beide sites met behulp van massale investeringen omgebouwd worden naar toekomstgerichte energiecentra. Deze investeringen moeten enkel bestaan uit hernieuwbare, klimaat positieve, circulaire en opslag installaties.

Informatie en bestelling van het boek “Investeer in Doel 5" kan hier

11-maart beweging, Nucléaire Stop Kernenergie, Fin du Nucleaire, Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen, Initiative 3 Rosen, VSTN, Wise NL