Indaver en hoe onze overheid faalt om een strikt milieu- en klimaatbeleid af te dwingen

NV Indaver is de Europese hub voor het verbranden van chemisch afval in de Antwerpse haven. Het bedrijf is eigendom van Katoennatie. Op dit moment vragen zij een versoepeling voor hun lozingsnormen van PFAS in de Schelde, vlakbij Stabroek. De inspraakprocedure loopt tot 28 januari 2022

In de zomer diende Climaxi al bezwaar in tegen de temperatuurverlaging van de draaitrommelovens van Indaver. Op deze site passeert onder andere het PFAS-afval van 3M en Chemours. Deze twee bedrijven kwamen vorig jaar onder vuur te liggen door de grote vervuiling van PFAS in België en Nederland.

In deze procedure waren er opnieuw te weinig adviezen. Zo ontbraken de adviezen van Agentschap Zorg en Gezondheid en Vlaamse milieumaatschappij. De overheid liet Indaver toe om de temperatuur van de ovens te verlagen van 1100° naar 950°. Meerdere studies tonen aan dat op lagere temperatuur de korte en zeer schadelijke PFAS ketens niet gebroken worden. De PFAS ketens komen dus naar buiten via het wassen van de rook in het afvalwater dat in de Schelde wordt geloosd en door de schouw. Het bedrijf kiest tussen de pest en de cholera: bij een lagere temperatuur komt er minder stikstof vrij, bij een hogere minder PFAS.

Toch legde Zuhal Demir eind juli enkele bedrijven in de Antwerpse haven een verstrenging voor PFAS-normen op. 3M, Indaver, Veolia en anderen mogen tot eind 2022 1 microgram PFOS/L lozen, dan volgt een verstrenging naar de Europese norm van 0,1 microgram PFOS/L. Ook werd er aangemaand om de verschillende PFAS stoffen te verstrengen. 

Deze verstrenging kwam er in het kader van een verhit debat rond PFOS-schandaal tussen de overheid en 3M. Zuhal Demir kwam in actie en paste meteen de strengere normen toe.

Wat blijkt nu? Indaver vraagt een versoepeling aan van haar lozingsnormen voor verschillende PFAS. Ze verklaart dat het technisch niet haalbaar is om minder PFAS uit te stoten.

Climaxi is hier niet mee akkoord. Het voortschrijdend inzicht rond PFAS moet de overheid aanzetten om het lozen van PFAS in de omgeving te stoppen. De gezondheidsproblemen voor omwonenden en werknemers zijn niet voldoende in kaart gebracht om nu een versoepeling toe te staan. We vragen ons zelfs af of het verbranden van chemisch afval wel nog te verantwoorden is op nog geen 3km van de woonkern van Stabroek. De jaarrekening van 2020 vermeld 20 miljoen € als winst. Bovendien maakt Indaver deel uit van een financieel welvarend concern. De economische wetmatigheid kan dus niet direct een argument zijn om de verstrenging uit te stellen.

Climaxi maakt zich sterk dat de impact op de grond en het grondwater in Stabroek niet voldoende onderzocht is om een versoepeling toe te laten. Het kan niet zijn dat een bedrijf de oven lager zet om minder stikstof te produceren maar zo wel bijdraagt aan de vervuiling door andere stoffen. 

Dien samen met ons bezwaar in. Hier vind je een modelbezwaarschrift. Je gaat naar https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/, je zoekt om dossiernummer 2021167750. Je klikt op de ‘I’ van informatie onder ‘Detail’ en scrolt naar beneden. Daar klikt u op ‘Nieuw bezwaarschrift invoeren’ en logt met eID. U kopieert het modelschrift en tekent onderaan het bezwaar.

Katrin Van den Troost

/ Filip De Bodt