Ineos: we zijn er nog niet

Minister van leefmilieu Zuhal Demir heeft de vergunning toegekend aan Ineos. Ze geeft daarmee de toelating dat Ineos een nieuwe gaskraker mag bouwen in de Antwerpse haven. Deze investering ligt al lang onder vuur. Dertien NGO’s voeren al langer actie tegen de komst van deze kraker.

Risico’s

Climaxi is tegen de beslissing van minister Demir. Zij kiest voor een fabriek die nog steeds schaliegas uit Amerika zal importeren om onder andere ethyleen te maken. Schaliegas wordt gefrackt. Dit is een zeer vervuilende manier voor mens en milieu om gassen uit de gesteente te halen.

Ineos schrijft in haar eigen jaarverslag van 2021 dat haar bedrijdsmodel veel risico’s inhoudt. Zo zijn er de stijgende kosten, procedurerisico’s, strenger milieubeleid, toegang tot kredietmarkt. In haar jaarverslag geeft Ineos mee dat het geld voor Project One niet uit eigen schuldfondsen komt maar dus volledig gezocht wordt op externe investeringen. ‘For example, in connection with Project ONE, we expect to enter into a project financing agreement to borrow the majority of the capital expenditure plus associated financing costs during construction, which will be secured by the Project ONE assets. The Project ONE assets will not form part of the collateral that secures the Senior Secured Notes, the Senior Secured Term Loans and the Schuldschein Loan.’

Ineos maakt zich sterk dat ze geen enkele garantie kan geven dat de kosten zullen blijven bij de geraamde 3 a 4 miljard euro. ‘We may be required to make significant additional capital expenditure beyond that planned or exceed the anticipated timeframe for Project ONE in order to resolve these issues. However, there can be no assurance that the project will be completed or that it would be completed at the anticipated cost or within the indicated timeframe. We may not be able to successfully implement our strategic and operational initiatives for Project ONE, and an inability to realize the full extent of anticipated benefits could have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations.’

In het jaarverslag van 2021 wordt ook geen rekening gehouden met de nieuwe geopoltieke situatie. De oorlog in Oekraïne en de reactie van Europa daarop is nefast voor de prijs van schaliegas of andere fossiele grondstoffen. Europa zet volop in op de afbouw van Russisch gas en olie. Hierdoor verschuift de vraag naar schaliegas uit Amerika. Toch maakte Ineos in 2021 een winst van om en bij 2 miljard euro. Waarom dan niet investeren in een project met minder risico’s?

ETS

De nieuwe fabriek van Ineos valt onder Emission Trade System (ETS) van de Europese Unie. Dit systeem reguleert de CO2-emissies van de grote industrie en energiemarkt. Ineos raamt haar kost voor het uitstoten van CO2 op 30 miljoen euro. Een prikje als je meer dan 2 miljard euro winst maakt, als je het ons vraagt.

Klimaatbeleid

Minister van leefmilieu Demir kiest met deze beslissing om de petrochemie te vergroenen via de werking van de economische vrije markt. De kraker van Ineos Project One is een beetje milieu-vriendelijker maar onvoldoende  om de doelstellingen van het IPCC te halen. De volgende kraker zal dan weer iets beter doen dan deze en zo zullen de vuilste krakers uit de markt geconcurreerd worden. Deze vergunning geeft het sein aan de Antwerpse petrochemie om een concurrentieslag op te starten rond de minst vervuilende technologie. Dit soort van industriële gevechten leidt meestal tot inefficiënte grote verschuivingen, banenverlies voor de werknemers of heronderhandeling voor CAO’s die in andere bedrijven al verworven waren. 

Climaxi kiest voor geplande vernieuwing van het industrieel apparaat en vooruitziendheid. Katrin Van den Troost: "om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 gehalveerd worden. Dat betekent dat we alle nieuwe investeringen in fossiele infrastructuur moeten stopzetten en de bestaande fossiele infrastructuur moeten afbouwen. De investeringen moeten gaan naar circulaire economische processen zonder fossiel energiegebruik en vervanging van plastic door minder milieubelastende grondstoffen. Tenzij men wil dat er binnen afzienbare tijd meer plastic dan water in onze oceanen zit."

Climaxi geeft ook aan dat het dossier nog niet in kannen en kruiken is, zoals men laat uitschijnen: er zijn nog beroepsprocedures mogelijk en Ineos moet nog investeerders vinden, dit in een tijd waarin ook meer en meer economische actoren afstappen van het financieren van de fossiele industrie.

Katrin Van den Troost