Internationale oproep: eis tot stopzetting van de ontplooiing van 5G op aarde en in de ruimte

Onlangs ondertekende Les Amis de la Terre de internationale oproep die de stopzetting eist van de ontplooiing van 5G op aarde en in de ruimte. In dit artikel lichten we onze motivatie toe en roepen we U op deze petitie mee te ondertekenen.

 

5G

De vooruitgang is niet te stoppen, zo luidt het gezegde. Dat is zeker het geval voor 5G, dat in zijn vooruitgang niet te stoppen lijkt, ondanks de alarmbellen die geluid worden door talloze wetenschappers en meer dan tienduizend studies. Omschreven als een maatschappelijke revolutie, minstens even ingrijpend als de uitvinding van de elektriciteit, een “intelligenter” leven door de totale connectiviteit voorspiegelend, belooft 5G bergen van goud – vooral voor het zakencijfer van de telecombedrijven.

De wereld met 5G zal die wereld zijn waarin je in enkele seconden een film op je smartphone downloadt, die je dan kan bekijken in je zelfrijdende auto, die je veilig overal naartoe brengt, niet gehinderd door rode lichten (die overbodig zijn geworden).

Je uurwerk zal al je uren slaap gecontroleerd hebben en data doorgespeeld hebben naar je koelkast, die al de voor jou nuttige boodschappen aan je winkellijstje heeft toegevoegd en die je op de hoogte houdt van de nakende vervaldatums van de producten die er zich in bevinden. Kortom, science fiction wordt werkelijkheid. Maar, tot welke prijs en met welk doel?

Voor een levende aarde

Men schat het aantal voorwerpen die radiogolven uitzenden in 2020 op 200 miljard en op één biljoen binnen enkele jaren (1). Gezien het enorme volume aan data die door die apparaten moeten doorgegeven en ontvangen worden zal 5G golven gebruiken die zo klein zijn dat er in stedelijke gebieden om de honderd meter zendmasten nodig zullen zijn die voor een straling zorgen die tientallen tot honderden keren hoger ligt dan de huidig toegelaten norm. Zonder nog te spreken van de ongeveer 20 000 satellieten die ondernemingen de magnetosfeer willen insturen met het risico op verstoring van de elektromagnetische omgeving van de aarde.

Daarboven: wist je dat de sector van informatica- en communicatietechnologie 50% meer broeikasgassen produceert dan de luchtvaart? Volgens een onderzoek van het GESI (Global e-sustainability Initiative), zal het internet evenveel vervuilen als de luchtvaart, vooral door de afkoeling die nodig is voor de servers en de super-computers (2). Van waar dan die vastberadenheid om het internetverkeer exponentieel te vermeerderen? Als men daarbij dan nog de winning van de zeldzame metalen, nodig voor het produceren van al die on-line apparaten, telt, wordt het plaatje eerder somber dan idyllisch.

Wat is dan de impact op onze gezondheid? De studies die bewijzen aanvoeren over de impact van elektromagnetische velden op de mens (3), maar ook op ALLE dieren en planten, stapelen zich op.

Niets van al deze “smartness” lijkt dus te leiden naar een Levende Aarde.


Vrijwillige eenvoud

Zal die hyper-connectiviteit ons leven zoveel slimmer en betekenisvoller maken? Hebben we werkelijk nood aan deze nieuwe technologie, met alle hyper- bewaking die ze met zich meebrengt (Big Data (4))? Wat is het nut van het nemen van alle hierboven vermelde risicos enkel en alleen voor onnodige technologische vooruitgang? Moeten we werkelijk nog eens sneller gaan als alles rondom ons erop wijst dat vertragen de enige wijze beslissing is? Dat is de paradox: de hyper-connectiviteit koppelt ons nog meer los van de realiteit, van de aarde, de anderen en onszelf.


Geweldloze economie

Het enige voordeel van 5G komt toe aan de telecommunicatiebedrijven onder de vorm van kolossale winsten. Hun lobby’s overtuigen de overheid van het onschadelijk karakter van de technologie en ze halen aan dat ons land toch niet kan achterblijven op de andere landen: België dat vertraging oploopt met het Internet der Dingen? Waar gegevenstransport zonder vertraging (de tijd tussen twee vraag-antwoord signalen) niet bestaat? Dat kan toch niet: alle mogelijke investeerders gaan België ontvluchten! Dit argument raakt een gevoelige snaar bij de verkozenen des volks, die nogal snel hun echte rol vergeten: zorg dragen voor de bevolking, de zwaksten op kop.

De huidige toestand is zeer pervers: we bevinden ons niet in de situatie waar we “bij twijfel ervan afzien” aangezien de toegelaten drempels zonder enige moeite verhoogd zijn.

Integendeel: we zijn allemaal proefdieren geworden en moeten zelf zorgen voor het onomstotelijk bewijs van het nefaste effect van zo’n hoge straling op de mens, in de hoop dat de politici hun mening gaan herzien, terwijl zij niet moeten bewijzen dat de straling geen gevaar inhoudt.
Maar, op welke drempels voor elektromagnetische vervuilig baseren de autoriteiten zich?

De normen zijn opgesteld in …1998 ( dit begint ons al zeer gedateerd te lijken) en zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd op een homogeen samengestelde pop die gedurende 30 minuten blootgesteld werd aan straling … enkel rekening houdend met het thermische effect. Daaruit heeft men een kracht afgeleid die de norm geworden is, ook voor de WGO (5).

We zien dat de door het OMS gehanteerde normen gebaseerd zijn op een beperkte blootstelling aan straling zonder rekening te houden met de specifieke eigenschappen van de golven qua modulatie, kracht en samenstelling. Als men dan weet dat elektromagnetische velden met hyperfrequentie (telefonie, Wifi of Bluetooth radioverbindingen) door het Internationaal Centrum voor kankeronderzoek (CIRC) ondergebracht worden in de categorie “mogelijk kankerverwekkend voor de mens” (groep 2B), net als lood of uitlaatgassen, dan toont de verregaande laksheid wat betreft de geldende drempels ofwel pure onwetendheid aan, - of een geruststellende blindheid.


Besluit
Dat de regering zo’n akkoord tekent met de operatoren – en dus vervuilers-, roept vragen op, vooral als we zien dat de burger mobiliseert voor het leefmilieu en voor een beter bestuur, waar de lobby’s van de winst minder invloed hebben, en voor het terug in het brandpunt van het debat plaatsen van de volksgezondheid en het leefmilieu.

Het gaat hier dus niet over het tegenhouden van vooruitgang, maar om de eis om van die vooruitgang een echte vooruitgang te maken. Wij eisen van de vernieuwende technologie dat ze technieken gebruikt die steeds minder vervuilend zijn en respect tonen voor het leven, en we hopen door het tekenen van deze oproep dat we de staten ertoe kunnen aanzetten hun rol te spelen en de juiste maatregelen te nemen, op basis van de expertise van onafhankelijke wetenschappelijke groeperingen, om op een doeltreffende manier hun bevolking te beschermen tegen elke vorm van vervuiling.

Link naar de petitie: klik hier.


Bronnen:
Appel international demandant l’arrêt du déploiement de la 5G sur Terre et dans l’espace Pollution électromagnétique: les impasses d’une reconnaissance, étude publiée par Inter-Environnement Bruxelles – Stéphanie D’Haenens “L’arrivée du 5G comporte d’importants risques pour la santé, prévient un expert” Nicholas De Rosa, Agence QMI, Journal de Montréal, 28-5-2019 Le point sur la 5G en 5 questions: Promesses, usages, technologies, déploiements… Romain Heuillard, 12/02/18 5G: tout ce qu’il faut savoir sur le réseau du futur - Romain Vitt, 15/05/2019 La 5G à Bruxelles : tous cobayes? Olivier Galand, porte-parole de grONDES, 17-2-2019, La Libre

NOTEN
(1) Internationale oproep tot stopzetten van de ontplooiing van 5G op aarde en in de ruimte (5gappeal.org)
(2) GESI – Global and European Studies Institute – 2012 – online
(3) “De belangrijkste effecten op korte termijn zijn : slapeloosheid , chronische vermoeidheid , hartproblemen , concentratiestoornissen , gehoorstoornissen , geïrriteerdheid , hoofdpijn , depressies , immuniteitsdeficiëntie , etc. Op middellange en lange termijn : hersentumoren en kankers , leukemie , onvruchtbaarheid , etc.”( Bron : La Libre.be , publicatie dd 17-02-2019)
(4) Het verzamelen van gegevens (persoonlijke , geografische , gedrag….) die beschikbaar zijn door gebruik van mobiele telefonie , gps en internet – en die gebruikt worden als primaire basisgrondstoffen voor mobiele toepassingen.
De numerieke economie wil geld slaan uit die gegevens en steunt daarvoor op verschillende platformen van internetreuzen als Google , Facebook , Apple , Amazon , IBM….die een enorme hoeveelheid aan persoonlijke gegevens van hun klanten genereren en algoritmes gebruiken om die gegevens in bruikbare en verhandelbare informatie om te zetten.
De groei van die data is exponentieel ; 90% van de data die momenteel op het internet circuleren is maximum twee jaar oud(…)De sector van de megadata groeit elk jaar met 40% , 7 maal meer dan de informaticamarkt.” (Europese Commissie 2015)
(5) Voor de maatschappij (het grote publiek) is de gebruikte veiligheidsfactor factor 50. Deze factor is de waarde gebruikt als basis voor de aanbevelingen van de WGO ( Wereldgezondheidsoranisatie) , en gevalideerd door Europa. Als men dit omzet naar dichtheid , komt de aanbeveling van de WGO van 900Mhz overeen met 41,2 V/m , 450μW/cm2.. De Europese academie voor omgevingsgeneeskunde legt de lat op 0,01μW/cm2 en nog 10 maal lager voor wifi…