Biodiversiteit

Biodiversiteit is een fundamenteel natuurelement om ecologische problemen tegen te gaan. Wereldwijd verdwijnt er elke dag natuur en bos vanuit voornamelijk economische overwegingen. Bijkomend is Vlaanderen een arme regio wat natuur en biodiversiteit betreft. Het weinige aan natuur dat we hebben, wordt bovendien bedreigt door vervuiling (bijv. stikstof), wordt aangesneden voor ontwikkeling ...