D’Hoppe: nieuw probeersel om illegale constructies te verzilveren.

Taalgrensgemeente D’Hoppe (Flobecq) raakte bij de eeuwwisseling in het nieuws omwille van de ontginning van een zavelput, een illegaal stort, aanleg van wegen door het bos een boomkappingen. Menig journalist en actievoerder ontsprong er met moeite de dans van de geweldspiraal die de uitbaters lanceerden: een journalist werd verwond met een hamer en hield er levenslange gehoorschade aan over, een ander zag zijn camera vernietigd, actievoerders werden brutaal aangepakt terwijl de politie er stond op te kijken. Uiteindelijk werden stort en zavelputten gesloten door het Waalse Gewest.

Tetrahydrofuraan.

Het stort kwam onlangs opnieuw in het nieuws toen Climaxi bekend maakte dat de NV Spaque (het Waalse OVAM) er gigantische hoeveelheden giftige stoffen in het grond- en oppervlaktewater vond. Zware metalen, ether en andere giftige stoffen zijn er in stevige hoeveelheden te vinden. Climaxi eiste dat de boel snel gesaneerd wordt en dat de overheid komt toelichten hoe ze dat wil doen. De klimaatbeweging eist bijkomende onderzoeken en wil ook dat nagekeken wordt of er zich PFAS bevindt in het grondwater. De pers nam de informatie met mondjesmaat over en er volgden vragen in het Waals Parlement.

De uitbater liet zich ondertussen onvermogend verklaren en wil niet voor de sanering opdraaien. De firma die het stort uitbaatte bestaat niet meer. Een gelijkaardige familiefirma ‘Domaine du Mont de Rhode’ slorpte het containerbedrijf en de zavelputten op. De uitbater domicilieerde zich in Luxemburg en kreeg de steun van een nieuwe aandeelhouder: het quasi onvindbare “Les Glycines”. Tot op vandaag oefent men terreur uit tegenover buren die hun mond durven open doen.

Manège.

De gigantische manège ligt naast de zavelputten, gedeeltelijk in ontginningsgebied en gedeeltelijk in bosgebied. De Raad van State sprak zich eerder uit tegen een regularisatie en vroeg het herstel in de oorpsronkelijke toestand. Burgemeester Philippe Mettens (PS) liet begaan en werd een bondgenoot van de familie in de aanvraag om een toeristisch Wolvenpark aan te leggen. In de pers liet de man, naast burgemeester met een belangrijke functie aan de UGMons, ook lid van de Raad van Bestuur van de cementfirma CCB, weten dat hij hier brood in zag omwille van de toeristische ontwikkeling van het nu reeds overvolle D’Hoppe.

Met een nieuw aanvraag wil Tony Fort nu de manège regulariseren: twee grote hangars, een paardenpiste van ongeveer 5000 m2 lang en een gigantische betonoppervlakte. Dat doet hij onder het mom van bosontginning met paarden. Een beheersplan voor de bossen is er evenwel nog niet en het Europees beschermd Natura 2000 gebied ligt op twintig meter afstand. Het gemeentebestuur van Brakel, dat Brakelbos huurt (eveneens op twintig meter afstand) werd niet geraadpleegd. Er zullen geen neveneffecten zijn, zegt men, noch op de Vlaamse bossen, noch op Natura 2000 gebied. Toch wordt naast de gigantische manège ook toelating gevraagd om quads en andere voertuigen te gebruiken. vzw Climaxi en het lokale tweetalige comité La Houppe-Natura2000-D’Hoppe gaan in elk geval in bezwaar tegen de aanvraag. Je kan daar aan meedoen door onderstaande tekst in een mail te kopiëren en voor 19/09/23 op te sturen naar info@flobecq.be

Filip De Bodt

Bezwaar Permi Unique Régularisation Hangars et Circuits_0.docx

bezwaaregulfrdef.docx