Tweede editie Fiesta Partigiani: Parkveld blijft!

Fiesta 2018

Van vrijdag 10 tot zondag 12 augustus organiseerde Climaxi in Leuven samen met de actiegroep 'Parkveld blijft natuurlijk' de tweede editie van het Fiesta Partigiani. Het werd opnieuw een feest van het verzet tegen de plannen om Parkveld, een open en agrarische zone van 34 hectare in Heverlee, vol te bouwen. Een Fiesta was wel op zijn plaats gezien de toekomst van Parkveld er voor het eerst sinds twintig jaar weer wat rooskleuriger uitziet. Minstens 500 mensen namen deel aan dit partizanenfeest.

 

Al meer dan twintig jaar wordt Parkveld, een grote open ruimte die velden, natuur en bos te bieden heeft, bedreigd door de plannen van de stad Leuven om er een groot, nieuw bedrijventerrein aan te leggen en door bouwpromotor Extensa, die er een residentiële villawijk wil realiseren. Maar al even lang is er protest tegen die plannen, getrokken door buren, boeren, natuurliefhebbers en klimaatactivisten. Dat protest was tot hier toe succesvol, want de plannen voor Parkveld werden in het verleden meermaals vernietigd door de Raad van State.

 

Recent was er dan de voorlopige vaststelling door de Vlaamse regering van een afbakeningsplan van het regionaalstedelijk gebied Leuven (voor de specialisten: een GRUP). Daar hadden we lang op gewacht omdat dit plan meer duidelijkheid zou verschaffen over de toekomst van Parkveld. Heel wat mensen en organisaties hebben er mee voor geijverd en nu bleek dat dit nieuwe afbakeningsplan niet langer een zone voor bedrijvigheid voorziet op Parkveld. Bijna het hele gebied blijft volgens dat nieuwe plan landbouwzone, al blijft er wel een stuk woonzone over, waar Extensa zijn oog op heeft laten vallen. Zeker nog geen definitieve overwinning dus, maar wel een belangrijke stap voorwaarts voor een groene en agrarische toekomst voor Parkveld.

 

Fiesta!

De tweede editie van het Fiesta Partigiani ging daarom hoopvol van start, al was er ook een stukje droefheid. Slechts vier maanden geleden verloren we immers één van de trekkers van de Parkveldstrijd. Wim Merckx, die sinds 2012 bakens verzette voor Parkveld, verloor zijn persoonlijke gevecht tegen kanker op 9 april. Wim werd meermaals herdacht tijdens dit feestelijke actieweekend. Maar ook hoop dus, gezien de positieve evoluties voor Parkveld.

 

Qua concept verschilde de editie 2018 niet veel van die van vorig jaar. Op vrijdag en zaterdag traden er tal van bands op in onze concerttent. Op zaterdag gingen de concerten al van start om 12.30u en werden ze systematisch afgewisseld met lezingen, workshops, films en boekvoorstellingen. Het was verheugend om te merken dat ook die inhoudelijke activiteiten dit jaar zeer druk werden bijgewoond. Feesten en inhoud: het gaat perfect samen.

 

Actiekeuken 'Het seitancollectief' zorgde opnieuw voor delicious vegan food, het hele weekend door. Op vrijdagavond kregen we zeker zo'n 200 mensen op bezoek, op zaterdag groeide dat makkelijk uit tot zo'n 300. Met een dergelijke opkomst kunnen we enkel maar heel tevreden zijn als organisatoren.

 

De strijd gaat door

De zondag stond opnieuw helemaal in het teken van het behoud van Parkveld als open en agrarische, groene ruimte. 's Ochtends was er een wandeling onder leiding van Natuurpunt. Vanaf de middag klonk er mooie, rustige gitaarmuziek van Bart Thoelen over het veld. En 's namiddags was er dan een meeting met een hele reeks sprekers over het belang van het behoud van Parkveld. Uit die meeting onthouden we vooral dat er dus een positieve evolutie is in het dossier, maar dat het veel te vroeg is om victorie te kraaien.

 

De Leuvense schepen van Ruimtelijke Ordening liet immers weten dat de stad er alles aan gaat doen om de Vlaamse regering ervan te overtuigen dat het bedrijventerrein op Parkveld toch nodig is. Nochtans wordt de taakstelling rond bijkomende bedrijventerreinen in het plan van de Vlaamse regering moeiteloos gehaald. Ook Extensa, dat gronden heeft verworven op Parkveld, zal er alles aan doen om alsnog de plannen te kunnen realiseren. Tot hier toe kon Extensa echter niet beginnen met bouwen, gezien er daarvoor een weg zouden moeten aangelegd worden dwars door landbouwgebied. Dat mag niet en dat blijft nu ook zo. De strijd voor het behoud is dus niet gestreden. Maar de sterren staan vandaag wel beter dan de afgelopen twintig jaar. De strijd gaat ook de komende maanden en jaren onverminderd door.

 

Parkveld blijft natuurlijk

Het Fiesta Partigiani heeft opnieuw vele honderden mensen in contact gebracht met Parkveld. Zij hebben allemaal de schoonheid van dat stukje natuur vlakbij de stad leren kennen. Dat vergroot het draagvlak voor het behoud van Parkveld aanzienlijk.

 

Voor Climaxi is het erg belangrijk om dit soort van evenementen en bewegingen mee op poten te zetten. Omdat je geen klimaatvriendelijke steden kan bouwen op een gebetonneerde ondergrond. Omdat het niet kan dat je enerzijds een betonstop aankondigt en anderzijds de biodiversiteit verder blijft afbreken met de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen in groene en agrarische zones. Omdat je boeren en nabije landbouw nodig hebt in de duurzame samenleving van morgen. Omdat die boeren gronden nodig hebben en niet steeds weer de duimen moeten leggen ten voordele van bouwpromotoren en het grote geld. Omdat wij opkomen voor klimaat en sociale rechtvaardigheid.

 

De strijd voor het behoud van Parkveld gaat door. En Climaxi zal deze strijd hoe dan ook verder blijven steunen en voeren.